Nhảy đến nội dung
This site is best viewed using the current browser version of Chrome, Firefox, Safari, Edge. If you are using an out-of-date browser version or unsupported browser version, you may not experience the complete effect when viewing the site.

Về chúng tôi

Giới thiệu về BASF

BASF hoạt động tại Việt Nam kể từ khi thành lập văn phòng đại diện vào năm 1994. Công ty TNHH BASF Việt Nam được thành lập năm 2009. Công ty hiện có hai văn phòng kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cung cấp nhiều giải pháp hiệu quả cho những ngành công nghiệp quan trọng tại Việt Nam như nông nghiệp, xây dựng, ô tô, giày dép, sơn phủ và điện tử. Doanh số của BASF Việt Nam đạt xấp xỉ 341 triệu euro, tính tới thời điểm cuối năm 2021. Công ty hiện có 118 nhân viên.

Tầm nhìn của chúng tôi

banner 3

Chúng tôi tạo mối quan hệ gắn kết vì một tương lai bền vững

Sứ mệnh của chúng tôi

Mission bn

Chúng tôi kết hợp thành công trong kinh doanh với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.