Nhảy đến nội dung
This site is best viewed using the current browser version of Chrome, Firefox, Safari, Edge. If you are using an out-of-date browser version or unsupported browser version, you may not experience the complete effect when viewing the site.

Sầu siêng

Sầu riêng là cây trồng quan trọng có giá trinh kinh tế cao, được trồng chủ yếu ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long. Dù sầu riêng đang được tiêu thụ rất tốt nhưng tính đường dài, nhà vườn cần phải quan tâm về chất lượng, thương hiệu để giữ vững giá trị sầu riêng Việt. Những năm gần đây sản lượng và hiệu quả kinh tế cao, diện tích canh tác mở rộng liên tục. Chính vì thế nhiều nhà vườn đã tập trung đầu tư chăm sóc cho vườn nhà thông qua các giải pháp từ BASF giúp năng suất và phẩm chất tăng bên cạnh đó rất an toàn cho môi trường.