Nhảy đến nội dung
This site is best viewed using the current browser version of Chrome, Firefox, Safari, Edge. If you are using an out-of-date browser version or unsupported browser version, you may not experience the complete effect when viewing the site.

Nội dung về cà phê

Cà phê là một trong những cây trồng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Sản lượng cà phê hàng năm của Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau Brazil. Với diện tích cả nước hơn 650,000 ha, tập trung nhiều nhất ở Đắc Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Lâm Đồng với hơn 500,000 Ha. 
Trong những năm gần đây, giá trị xuất khẩu cà phê thường chiếm khoảng 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản và tỷ trọng cà phê luôn vượt trên 10% GDP nông nghiệp. Tuy nhiên, bà con nông dân trồng cà phê luôn phải đối mặt với những thách thức lớn như là vấn đề "lão hóa" cà phê và các đối tượng dịch hại ngày càng khó kiểm soát : Bệnh thán thư, gỉ sắt, nấm hồng, rệp sáp và cả cỏ dại kháng thuốc...

Thấu hiểu những khó khăn của bà con nông dân, BASF mang đến giải pháp đặc biệt giúp bà con canh tác bền vững, quản lý dịch hại hiệu quả và nâng cao năng suất cà phê.