Nhảy đến nội dung
This site is best viewed using the current browser version of Chrome, Firefox, Safari, Edge. If you are using an out-of-date browser version or unsupported browser version, you may not experience the complete effect when viewing the site.

Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Phòng 1101, tòa nhà  Saigon Trade Center , 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  

Điện thoại: +84 28 3824 3833

Fax: +84 28 3824 3832

Văn phòng tại Hà Nội:

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Charm Vit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội  

Điện thoại: +84 24 3974 3767 / 68 / 69 

Fax: +84 24 3974 3766