Nhảy đến nội dung
This site is best viewed using the current browser version of Chrome, Firefox, Safari, Edge. If you are using an out-of-date browser version or unsupported browser version, you may not experience the complete effect when viewing the site.

Ớt

Ớt là một trong những loại cây gia vị được trồng nhiều ở Việt Nam, việc trồng ớt cũng không khó, nhưng để trồng ớt đạt được năng suất và hiệu quả kinh tế cao thì việc quản lý chặt chẽ được các vấn đề về sâu và bệnh gây hại là rất quan trọng. Bọ trĩ, nhện đỏ, héo xanh, thán thư...là một trong số bệnh hại nghiêm trọng nhất trên ớt trong những năm gần đây.