Nhảy đến nội dung
This site is best viewed using the current browser version of Chrome, Firefox, Safari, Edge. If you are using an out-of-date browser version or unsupported browser version, you may not experience the complete effect when viewing the site.

Cây lúa

Lúa là một trong những cây trồng chủ lực và có diện tích lớn nhất tại Việt Nam. Theo thống kê của bộ nông nghiệp, diện tích trồng lúa của Việt Nam năm 2021 vào khoảng 7.2-7.3 triệu hecta. Nghề trồng lúa nước đã hình thành cách đây hơn 4000 năm và cho đến tận ngày hôm nay lúa vẫn đóng vai trò chính trong nền kinh tế, mang lại công việc và thu nhập cho hàng triệu nông dân Việt Nam. Thấu hiểu điều đó, BASF mang đến giải pháp đa dạng giúp nông dân Việt Nam quản lý tốt hơn các đối tượng dịch hại và gia tăng năng suất lúa vượt trội với giải pháp tăng năng suất trên cây lúa.