Nhảy đến nội dung
This site is best viewed using the current browser version of Chrome, Firefox, Safari, Edge. If you are using an out-of-date browser version or unsupported browser version, you may not experience the complete effect when viewing the site.
Basta chai to

Basta® 15SL

Thuốc trừ cỏ không chọn lọc

Khúc ca diệt cỏ từ nước Đức

Hoạt chất: Glufosinate-ammonium 150 g/L

Quy cách đóng gói: Chai tròn 250ml, 1L

Basta®15SL là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, không chọn lọc, có tác động phổ rộng, tiếp xúc nên diệt trừ được hầu hết các loại cỏ hằng niên và đa niên như: cỏ mần trầu, cỏ chỉ, cỏ lá tre, cỏ đuôi phụng, cỏ lông, cỏ cúc trắng, rau muống, rau dền dại, rau sam, rau mương, rau mác...

Basta®15SL diệt trừ tốt các loại cỏ kháng thuốc, hiệu lực kéo dài, an toàn với môi trường.

Basta® 15SL là giải pháp tối ưu để phun cỏ bờ và dọn ruộng làm đất trước khi gieo trồng vụ mới.

Ưu điểm

 • Hiệu lực diệt trừ cỏ xuất sắc, diệt cả cỏ kháng
 • Hiệu lực kéo dài đến 45 ngày sau phun. 
 • An toàn với cây trồng và môi trường
 • Không gây xói mòn, tồn lưu rất ngắn trong đất
 • Thích hợp cho rau màu và cây ăn trái

Cơ chế tác động

Basta®15SL có hoạt chất là Glufosinate - Amonium. Basta®15SL diệt cỏ bằng cách ức chế  enzyme glutamine synthetase dẫn đến cây bị rối loạn quá trình trao đổi chất bao gồm việc phá vỡ quá trình quang hợp.
Sau khi phun cỏ dại sẽ ngừng phát triển ngay trong ngày đầu tiên và chết hoàn toàn trong từ 7 - 14 ngày sau khi phun.

Hướng dẫn sử dụng

 • Đất chưa canh tác

  Đối tượng Liều lượng Cách phun
  Cỏ các loại 3 lít/ha Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh
 • Hồ tiêu

  Đối tượng Liều lượng Cách phun
  Cỏ các loại 3 lít/ha Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh
 • Mía

  Đối tượng Liều lượng Cách phun
  Cỏ các loại 3 lít/ha Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh
 • Ngô

  Đối tượng Liều lượng Cách phun
  Cỏ các loại 3 lít/ha Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh
 • Cà phê

  Đối tượng Liều lượng Cách phun
  Cỏ các loại 3 lít/ha Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh
 • Điều

  Đối tượng Liều lượng Cách phun
  Cỏ các loại 3 lít/ha Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh
 • Ca cao

  Đối tượng Liều lượng Cách phun
  Cỏ các loại 3 lít/ha Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh