Nhảy đến nội dung
This site is best viewed using the current browser version of Chrome, Firefox, Safari, Edge. If you are using an out-of-date browser version or unsupported browser version, you may not experience the complete effect when viewing the site.

Tầm nhìn

Tầm nhìn của BASF Ngành Giải Pháp Nông Nghiệp là trở thành công ty hàng đầu thế giới trong việc đổi mới và  tối ưu hóa sản xuất cây trồng, đồng thời cải thiện và nâng cao dinh dưỡng cũng như chất lượng cuộc sống của bà con nông dẫn Việt Nam.