Nhảy đến nội dung
This site is best viewed using the current browser version of Chrome, Firefox, Safari, Edge. If you are using an out-of-date browser version or unsupported browser version, you may not experience the complete effect when viewing the site.
Facet 25SC

Facet® 25SC

Thuốc trừ cỏ

Đặc trị cỏ lồng vực - Chính hiệu hàng Đức.

Hoạt chất: Quinclorac 250 g/L 

Quy cách đóng gói: Chai tròn 100ml và 250ml

Facet® 25SC là thuốc trừ cỏ chọn lọc, hậu nảy mầm chuyên dùng cho lúa. Facet® 25SC đặc trị cỏ lồng vực (cỏ gạo, cỏ kê, Cỏ mỹ),  mang đến hiệu quả diệt cỏ xuất sắc và thời gian áp dụng rộng. Qua đó, Facet® 25SC tạo sự an tâm khi sử dụng, chủ động trong việc quản lý cỏ dại và linh hoạt về thời gian canh tác. 

 

Ưu điểm

  • Đặc trị các loài cỏ gạo lồng vực, cỏ kê, cỏ mỹ và cỏ chỉ
  • Rất an toàn cho lúa
  • Chỉ 1 lần phun
  • Sản phẩm chính Hiệu của BASF - CHLB Đức

Cơ chế tác động

Facet® 25SC được hấp thu qua cả lá, rễ và lưu dẫn 2 chiều trong cây cỏ. Thuốc diệt cỏ bằng cách ngăn cản, ức chế quá trình sinh tổng hợp màng tế bào Cellulose của cỏ dại.  

Hướng dẫn sử dụng

  • Lúa

    Đối tượng Liều lượng Cách phun
    Cỏ 0.6 - 1.0 lít/ha Lượng nước phun 320 - 400 lít/ha. Phun sau sạ từ 8-15 ngày