Nhảy đến nội dung
This site is best viewed using the current browser version of Chrome, Firefox, Safari, Edge. If you are using an out-of-date browser version or unsupported browser version, you may not experience the complete effect when viewing the site.

Khóa học Các biện pháp bảo vệ đôi tay

Chương trình Tập Huấn An Toàn Lao Động trực tuyến được thiết kế phù hợp với mỗi nông dân Việt Nam. Khởi đầu là kiến thức sử dụng găng tay đúng cách nhằm tìm hiểu thêm về việc bảo vệ bản thân và đôi tay của bạn trong khi làm việc với các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật.
Lưu ý: Người học sẽ nhận được Chứng Chỉ Online sau khi hoàn thành chương trình Tập Huấn An Toàn Lao Động trực tuyến của BASF.